เบื่ออาหาร...อันตรายกว่าที่คิด (สวยด้วยแพทย์)          สาว ๆ ที่มีหุ่นอวบอั๋น เห็นของกินอะไรก็เจริญอาหารไปหมด...คงนึกอยากเป็น "โรคเบื่ออาหาร" ดูสักที่เผื่อว่าหุ่นจะได้ผอมเพรียวลงบ้าง หากใครกำลังมีความคิดอย่างว่า...ขอเตือนว่าหยุดความคิดทำนองนั้นซะ
          โรคเบื่ออาหาร หรือ Anorexia Nervosa จัดเป็นความผิดปกติของพฤติกรรมอย่างหนึ่ง พบได้ประมาณร้อยละ 0.5-1 ของวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นโดยคนไข้ร้อยละ 90 เป็นเพศหญิงค่ะ           ลักษณะที่สำคัญของโรคนี้ คือ คนไข้ปฏิเสธที่จะรับประทานอาหารเนื่องจากกลัวว่าน้ำหนักจะเพิ่ม ทั้งที่น้ำหนักของคนไข้เหลือประมาณร้อยละ 85 ของน้ำหนักปกติ นอกจากนั้นคนไข้ยังพยายามลดน้ำหนักด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อไม่ให้น้ำหนักเพิ่ม เช่น ลดปริมาณอาหาร ออกกำลังกายอย่างหนัก ใช้ยา ฯลฯ ทั้งนี้เพราะมีทัศนคติที่ผิดปกติเกี่ยวกับรูปร่างและน้ำหนักตัว โดยคิดว่าความมีคุณค่าของตนขึ้นกับรูปร่างและน้ำหนักตัวค่ะ          การที่คนไข้มีทัศนคติที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาเหตุได้หลายประการนับตั้งแต่พันธุกรรมปัจจัยทางด้านครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงดู หรือการที่คนไข้มีความผิดปกติของบุคลิกภาพอยู่เดิม แต่ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันก็คือ ปัจจัยทางสังคม ที่มักให้ความสำคัญในเรื่องของรูปร่างหน้าตามากเกินไป โดยมีทัศนคติว่าผู้หญิงที่สวยน่ารัก จะต้องมีรูปร่างผอมบางนั่นเองค่ะ          นอกจากพฤติกรรมผิดปกติข้างต้น ยังพบอาการร่วมอย่างอื่นด้วย เป็นต้นว่า คนไข้ซึ่งเคยมีประจำเดือนจะขาดประจำเดือน เนื่องจากขาดอาหารและฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนมีระดับต่ำ และการที่น้ำหนักลดลงมากจะทำให้คนไข้มีอาการเซื่องซึม มีอารมณ์เศร้า หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ อารมณ์ทางเพศลดลง มีอาการย้ำคิดย้ำทำ เป็นต้น คนไข้ที่เป็นโรคนี้มีอัตราเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 10 สาเหตุของการเสียชีวิตได้แก่ ภาวะขาดอาหาร ภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ หรือฆ่าตัวตายค่ะ          การรักษาโรคนี้ แพทย์จะใช้การทำจิตบำบัด ครอบครัวบำบัดโดยพ่อแม่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา การรักษาทางยา เช่นให้ยารักษาอาการเศร้าหรือยาช่วยให้อยากอาหาร รวมถึงการพฤติกรรมบำบัดเพื่อปรับทัศนคติของคนไข้ใหม่ว่า ความมีคุณค่าของตนเอง นั้นไม่ได้อยู่ที่การมีรูปร่างผอมบางเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นอีกหลายประการ เช่น ความสามารถ ความดี ฯลฯ            นอกจากนั้นต้องชี้ให้คนไข้เห็นว่า พฤติกรรมที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้น ได้ก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตตามมามากมายเช่น ปัญหาสัมพันธภาพกับผู้อื่น เป็นต้น ส่วนการรักษาจะได้ผลดีหรือไม่นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างทีมแพทย์ตัวคนไข้ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว พบว่าคนไข้บางรายสามารถหายเป็นปกติได้ บางรายเป็น ๆ หาย ๆ และบางรายเป็นเรื้อรังหลายปีก็มีค่ะ          ทีนี้คงเห็นถึงความน่ากลัวของโรคเบื่ออาหารแล้วนะคะ สาว ๆ ที่อยากหุ่นผอมเพรียว มองหาวิธีอื่น ที่สร้างสรรค์อย่างการควบคุมอาหารบวกออกกำลังกายน่าจะชัวร์กว่าค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สวยด้วยแพทย์
Make App Start Automatically Android Make Money With Android App Ads Make An Android App With Eclipse Make An Android App With Flash Make Application Run Background Android Make Beats With Android App Make Android Application With C# Create Application Class Android Make Money With Android App Development Make Money With Downloads Android App Make Application For Android With Eclipse Create Application Android Eclipse Create Application Groups Android Make Application Hidden Android Make Android App With Html How To Make App Compatible With Android Make Application In Android Create Application Launcher Android Create Application Android Mobile Create Application Menu Android Make Money With App Android Make Application On Android Make Application For Android Online Create Application Android Online How To Make An Application Persistence In Android Make Android App With Phonegap Make Application Always Run Android Make App Searchable Android Make Application Full Screen Android Create Application Shortcut Android

Comment

Comment:

Tweet